Wednesday, 9 February 2011

Barsak florasındaki dengesizlik obezite sebebi olabilir


Yapılan araştırmalar barsak florasının obeziteye etkisi olduğunu gösteriyor. Normalde her insanın barsaklarında bebeklikten itibaren oluşan ve besinlerin hazmında yardımcı olan bakteriler bulunur. Yapılan deneylerde barsakları tamamen steril hale getirilen deneklere verilen yiyecek miktarını azaltıldığı hale kilolarında artış gözlemlendi. Bu da barsakta bulunan bakterilerin obezite ile ilgisi olduğunu gösteriyor. 

Bir başka araştırmaya göre ise genetik olarak obez hale getirilen deneklerin barsaklarında bulunan bakteri tipleri arasındaki oranın obez olmayanlara göre farklılık taşıdığı gözlemlendi. Buna göre obezite arttıkça barsakta bulunan Bakteriotidlerin oranı azalıyor Firmicutes tipi bakterilerin oranı artıyor. Obezite azaldıkça bu denge tersine dönüyor.


  1. ^ Ley RE, Turnbaugh PJ, Klein S, Gordon JI (December 2006). "Microbial ecology: human gut microbes associated with obesity". Nature 444 (7122): 1022–3. doi:10.1038/4441022aPMID 17183309.
  2. ^ Turnbaugh PJ, Ley RE, Mahowald MA, Magrini V, Mardis ER, Gordon JI (December 2006). "An obesity-associated gut microbiome with increased capacity for energy harvest". Nature 444 (7122): 1027–31.doi:10.1038/nature05414PMID 17183312.
  3. ^ Bäckhed F, Manchester JK, Semenkovich CF, Gordon JI (January 2007). "Mechanisms underlying the resistance to diet-induced obesity in germ-free mice"Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 104 (3): 979–84.doi:10.1073/pnas.0605374104PMID 17210919PMC 1764762.
  4. ^ Bäckhed F, Ding H, Wang T, et al. (November 2004). "The gut microbiota as an environmental factor that regulates fat storage"Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 101 (44): 15718–23.doi:10.1073/pnas.0407076101PMID 15505215PMC 524219.

No comments:

Post a Comment